Зои Цивилтиду | Zoi Tsiviltidou

Врвна создавачка на наставни програми | Curriculum Designer Extraordinaire

Зои Цивилтиду е редовна наставничка по англиски и вонредна студентка на докторски студии по музејско образование (во Велика Британија), магистерка по културни политики и менаџмент (Србија и Франција) и дипломка по англиски јазик и книжевност (Грција). Зои е супер мотивирана да успева главно во макотрпни задачи кога другите се фаќаат за глава. Да не се лажеме, таа многу (се) дума, но и покрај тоа е добро друштво. Нејзиното животно мото е „Читам, патувам, станувам“ на Дерек Волкот.

Zoi Tsiviltidou is a full-time EFL teacher and a part-time PhD Student in Museum Education (United Kingdom), holder of an MA in Cultural Policy and Management (Serbia and France) and a BA in English Language and Literature (Greece). Zoi is strongly motivated to succeed primarily in arduous tasks when others hold their heads with both hands. Truth be told, she is a handful of over-thinking everything but still lots of fun to have around. Her life motto is "I read, I travel, I become" by Derek Walcott.