ПРОЕКТИ И НАСТАНИ | PROJECTS & EVENTS

Беа Џонсон првпат во Скопје: Како до една тегла ѓубре годишно?

Самоник дава поддршка на настанот „Беа Џонсон првпат во Скопје: Како до една тегла ѓубре годишно?“ кој е инициран од неформалната група „Од нула до нула“. Беа Џонсон е светски позната поборничка за концептот нула отпад. Доколку сакате да слушнете што е тоа нула отпад, пријавете се за некое од предавањата кои ќе се одржат […]

Изложбата на „Островот“ | The Island Exhibition

Креативната работа од работилниците на „Островот на имагинацијата“ ја крунисавме со изложбата на островјаните. The creative work we did at the workshops in the Imagination Island project culminated in the exhibition by the islanders. Фотографии: Радица Котарска | Photos: Radica Kotarska

Работилници, радости и други тракатанци | Workshops, Happiness and All that Jazz

Погледнете ја атмосферата од работилниците од проектот „Остров на имагинацијата“ преку долгава низа фотографии. Во нив ќе ги забележите островјаните како учат, уживаат, творат и се радуваат. Please take a look at the atmosphere from the workshops that we had in the Imagination Island project through this long series of photographs. In there you will […]

Повеќе | More

ТИМ | TEAM

Леа Линин | Lea Linin

Поглаварка за креативни напори | Chief of Creative Endeavors

Зои Цивилтиду | Zoi Tsiviltidou

Врвна создавачка на наставни програми | Curriculum Designer Extraordinaire

Донирај | Donate

Донатори и партнери | Donors and Partners

„Купот камења не е повеќе куп камења во моментот кога еден единствен човек ќе почне да размислува за него, замислувајќи го како катедрала.“ – Антоан д(е) Сан-Егзипери

“A rock pile ceases to be a rock pile the moment a single man contemplates it, bearing within him the image of a cathedral.” ― Antoine de Saint-Exupéry

The Little Prince

„Најубавите работи на светот не можат да се видат ниту допрат, тие се чувствуваат со срцето.“ ― Антоан д(е) Сан-Егзипери

“The most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart.” ― Antoine de Saint-Exupéry

The Little Prince